Általános Szerződési Feltételek

Furizeneter.hu szolgáltatások

 1. november 2.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Üzemeltetői adatok
 2. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

 1. ADOMÁNYOZÁS MENETE
 2. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉSEK INDÍTÁSÁNAK MEGRENDELÉSÉNEK ADMINISZTRATÍV FOLYAMATA
 3. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

 1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:
 2. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak
 3. Kampányidőszak
 4. Hosszabítási lehetőség
 5. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Adományok kezelése

Bankkártyás adománygyűjtés

Egyéb információk

Adatkezelés

 1. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

Elállás

VII. Kapcsolattartás

VIII. Fogalmak

 1. Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Füri Zenetér Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Egyesület) üzemeltetésében működő furizeneter.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az furizeneter.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

 1. Üzemeltetői adatok

Név: Füri Zenetér Egyesület
Székhely: 2030 Érd, Ágnes utca 8-10.
Adószám: 19226006-1-13
Nyilvántartási szám:
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: furizeneter@gmail.com

A szolgáltatási szoftver a Füri Zenetér Egyesület tulajdona. A szolgáltatást a Füri Zenetér Egyesület üzemelteti, az oldal technikai karbantartását Sinka Richárd e.v. végzi.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya
 • Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, Szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.
 • A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.
 • Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.
 • Felhasználók a Füri Zenetér Egyesület etikai, védelmi és magatartási irányelveit a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során magukra nézve kötelezően elfogadják.
 • A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

ADOMÁNYOZÓK

A furizeneter.hu a Füri Zenetér Egyesület ingyenes dalközi nonprofit szervezet weboldala.

Az weboldalon működő adománygyűjtő aloldalon az Egyesület kezdeményezéseit támogathatják a potenciális Adományozók. Az Egyesület tevékenységét, éppen aktuális projektjeit a weboldalon lehet megtekinteni, ahol részletesen bemutatják az Egyesület céljait és működését, éppen aktuális kampányaikat, projektjeiket, valamint azt, hogy mekkora támogatás szükséges a megvalósításukhoz. A furizeneter.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet támogatni az Egyesületet:

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS: Itt az Egyesület állandó működését lehet segíteni egyszeri és/vagy rendeszeres adományozással.
 1. ADOMÁNYOZÁS MENETE

Az Adományozói regisztráció a bankkártyás rendszeres adományozás esetében kötelező, minden további adományozásnál viszont nem kötelező, azonban az Adományozónak lehetőséget biztosít adományainak és kedvenc civil ügyeinek, adománygyűjtéseinek a követésére, illetve a rendszeres bankkártyás adományozás lemondására, új kötésére, korábban lemondott vagy lejárt kártya esetén újrakötésére.

Adományozói regisztráció a következő adatok megadásával lehetséges:

Vezetéknév

Keresztnév

Email cím

Jelszó

vagy Facebook profillal.

Adományozási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adományozásra bármely magánszemély vagy Szervezet jogosult bankkártyával vagy telefonnal. Az Adományozó a következő bankkártyákat használhatja a honlapon: MasterCard (dombornyomott), VISA (dombornyomott), VISA Electron (nem dombornyomott), Maestro, továbbá a mindenkori fizetési szolgáltató feltételei szerint.

Adományozás bankkártyával

Az Adományozói oldalon és Adományozói kártyán egyaránt megtalálható Támogatom gombra való kattintás után az Adományozónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Azonosító név (bármilyen név megadható, akár becenév is)
 • E-mail cím
 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen az Adományozók között a honlapon
 • Adomány összeg
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a negyedévenkénti Adományozói hírlevélre
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a támogatott Egyesület hírlevelére.
 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

Ezt követően az Adományozó továbblép  Barion Payment Zrt.  oldalára, ott adhatja meg bankkártyája adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A bankkártya adatokhoz a kártya lejáratának dátumán kívül sem a Szolgáltató, sem a Szervezet nem fér hozzá. A rendszeres adományozás esetében a regisztráció kötelező.

Az adományozást követően, legfeljebb két órán belül az Adománygyűjő kampány adomány összegének számlálója növekszik, de az Adományozásról és az Adományozóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről az Adományozó így rendelkezett.

Adományozás Szervezetként a magánszemélyekkel azonos feltétekkel, vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt Adományozás). Az Adományozást követően az Adományozó köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld az Adományozás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

Az Adományozó által nyilvánosságra hozott Adományozói üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére az Adományozó nevének megjelenítése nélkül.

Kiemelt Adományozás

A Szolgáltatónak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt Adományozókkal. A kiemelt Adományozók (jellemzően vállalati Adományozók és egyéb Szervezetek) a honlap adománygyűjtéseit egyedi feltételekkel támogatják. A Szolgáltató köteles a Szervezetet tájékoztatni a kampányával kapcsolatos kiemelt adományozási megállapodásokról.

A kiemelt Adományozók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt a Szolgáltató, és amennyiben szükséges, a Szervezet. A kiemelt Adományozók adományai megjelenhetnek a honlapon, továbbá az Adománygyűjtés Adatlapján.

 1. ADOMÁNYGYŰJTÉSI LEHETŐSÉGEK

A furizeneter.hu oldalon az alábbi kategóriákban lehet adománygyűjtést indítani, amennyiben az Egyesület megfelel az indítási feltételeknek.

 • BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS
 • ADÓ 1%

BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYGYŰJTÉS

Bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás egyszeri, valamint havi rendszeres adományozást tesz lehetővé kifejezetten civil Szervezetek igényeire fejlesztve. A bankkártyás adománygyűjtő szolgáltatás alkalmas a rendszeres és az egyszeri adományok fogadására is.

ADÓ 1%-OS GYŰJTÉS

 1. Adó 1%-os gyűjtés indítás feltételei:
 • 1% gyűjtésére jogosult a Szervezet,
 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál,
 • teljesen kitöltött, friss Szervezeti adatlappal rendelkezik az furizeneter.hu Szervezeti Adatbázisában – Szervezeti regisztráció,
 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál.

Szolgáltató az 1%-os Kampányok elbírálása során a következő utat határozza meg: Amennyiben a Szervezet jogosult 1% gyűjtésére és megfelel az pontban meghatározott feltételeknek, 1%-os Kampányt tölthet fel.

 1. Jogosultság és 1%-os kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

Az 1%-os Kampány indítása díjmentes.

 1. Kampányidőszak

A Kampány aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. A kampány időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Kampányokat. 1% -os Kampány csak 1% időszakban aktiválható, az SZJA bevallás határidejével kifut.

 1. Hosszabítási lehetőség

1%-os kampány – az SZJA bevallás határideje után már nem hosszabbítható.

 1. ADOMÁNYGYŰJTÉSSEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Bankkártyás adománygyűjtés

A bankkártyás adományok közvetlenül a Szervezethez érkeznek az OTP Mobil Zrt-től (SimplePay).

Egyéb információk

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a Adománygyűjtéseket népszerűsítse, továbbá, hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve Adományozói üzeneteket elhelyezzen.

Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az furizeneter.hu oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatban feltöltött információ nyilvános, illetve az az átláthatóság követelménye miatt nyilvánosságra hozható.

 1. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

A Szervezetek, Látogatók és Adományozók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a furizeneter@gmail.com címre küldhetik. A panaszokat a Füri Zenetér Egyesület 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

A Szervezet Adománygyűjtésének nyilvánosságra hozatala, azaz az Adománygyűjtési időszak elindulása után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Szervezetet, a honlap Látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő Adománygyűjtéseket a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról a Szervezetet köteles értesíteni, egyéb módon és jogcímen sem a Szervezet, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről:

Ügyfélszolgálat: furizeneter@gmail.com

A Szolgáltató a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VIII. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány vagy adományozás: Az Adományozó által a Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás a jelen ÁSZF elfogadásával, amely a honlapon keresztül bankkártyás fizetés formájában történhet.

Adományozó: A Szervezet számára az Adománygyűjtés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott Adományozást nyújtó személy vagy Szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Anonimitás: Az Adományozó a honlapon kétféle anonimitással élhet az adományozási folyamat során. Dönthet arról, hogy a nyilvánosság számára, azaz az oldalon megjelenjen-e a neve. Ha a megjelenés mellett dönt, neve a Szervezet előtt is ismert lesz. A másik esetben arról dönthet, hogy a támogatott Szervezettel megosztja-e a honlapon megadott adatait.

Bankkártyás adományozás: A közösségi, a bankkártyás és az élmény adománygyűjtések során használt fizetési mód, amely a SimplePay, közösségi adománygyűjtés esetén pedig – 2019. március 1-jétől kizárólag – a SimplePay felületén történik, és amelyért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

Bankkártyás adománygyűjtés: A Szolgáltató által jóváhagyott igénylés esetén, és a releváns szerződések (az OTP-vel és a Szolgáltatóval kötött háromoldalú szerződés) megkötését követően, bekötött szolgáltatással indítható adománygyűjtés. Az Adománygyűjtés a Szolgáltató jóváhagyásával futás alatt is módosítható. Az oldalon egy Szervezet egy időben csak egy bankkártyás adománygyűjtést futtathat.

Beszámoló: A sikeres Adománygyűjtést megvalósító Szervezet által a Kampány adatlapon rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció. A Közösségi és Élmény adománygyűjtések esetében a gyűjtés tárgyának 6 hónapon belül kell megvalósulnia, illetve 30 nap áll a Szervezet rendelkezésére a megvalósítástól számítva a beszámoló feltöltésére. A Bankkártyás és Telefonos adománygyűjtések esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

Felhasználó: Szervezet, Látogató, Adományozó, Regisztrált Adományozó.

Adománygyűjtési kampány: Olyan ötlet vagy projekt, amelyre vonatkozóan a Szervezet nyilvános kommunikációt folytat 1%- vagy adománygyűjtési céllal, megfelelt a Szolgáltató által támasztott feltételeknek, és a Szolgáltató lehetőséget biztosított számukra, hogy nyilvánosan megjelenjenek a honlapon.

Kiemelt Adományozó: A Szolgáltató vagy a Szervezet által Szervezett vállalati Adományozó, amely adott Kampányhoz ad egyedi Adományozást vagy egy akcióhoz (pl. duplázó nap) járul hozzá anyagilag.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Megosztás: Az Adománygyűjtés közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a látogató, aki az Adománygyűjtés népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

Projekt: Az Adománygyűjtés tárgya, azaz a cél, amire az 1%- vagy az adománygyűjtés irányul. Ez lehet tárgy, rendezvény, szolgáltatás, stb.

Szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével), alapítvány (2011. évi CLXXV. törvény) és nonprofit gazdasági társaság, amely a honlapon regisztrált, továbbá olyan 1% gyűjtésére jogosult Szervezet, amely a NAV és az OBH által nyilvánosságra hozott adatokkal szerepel a honlap Szervezeti adatbázisában, azonban még nem regisztrált. A honlapon kizárólag regisztrált Szervezetek indíthatnak Adománygyűjtéseket.

Szolgáltató: Füri Zenetér Egyesület. www.furizeneter.hu

 1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az új változat a honlapon való közzétételével módosítani.